çoxaltmaq

çoxaltmaq
f. Sayca, miqdarca, həcmcə və s. artırmaq, çox etmək. Məhsulu çoxaltmaq. Sayını çoxaltmaq. – <Muradın> müəyyən bir planı da vardı; toyuqlarını çoxaldacaq, keçiləri doğub törəyəcək, keçən payızda aldığı düyəsi gələn il bala verəcəkdi. S. H.. Fərman çalışmaq sayəsində gündəngünə qazıdığı torpağın miqdarını çoxaldırdı. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • çoxaltma — «Çoxaltmaq»dan f. sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güzəmləndirməx’ — (Kəlbəcər) yununu çoxaltmaq, artırmaq (qoyuna aiddir). – Yağışın qoyuna olduxca xeyri var, güzəmləndirir dayna, yunun artırır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ürəşdirməx’ — (Ağdaş) artırmaq, çoxaltmaq. – Bu il mən toyux cücəni bir az ürəşdirməy isdiyirəm …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ürətmeg — (Quba) artırmaq, çoxaltmaq. – Anam cücələri ürətmegə həmməşə çalışadu; – Biz hər il to:uğ cücəni ürəteduğ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • akvarium — is. <lat.> 1. Su heyvanlarını və bitkilərini saxlamaq və çoxaltmaq üçün şüşə qab. 2. Tədqiqat və ya nümayiş etdirmək üçün su heyvanları və bitkiləri saxlanan müəssisə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • artırmaq — f. 1. Miqdarını, çəkisini çoxaltmaq; həcmini, sahəsini böyütmək. Məhsulu artırmaq. Malların sayını artırmaq. Əkin sahəsini artırmaq. Gəliri artırmaq. – Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını! S. V.. 2. Əlavə etmək, üstünə gəlmək. Beşin üstünə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bollaşdırmaq — f. Bol etmək, çoxaltmaq, miqdarını daha da artırmaq. Məhsulu bollaşdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diafraqma — <yun.> 1. anat. Döş boşluğu ilə qarın boşluğu arasında olan pərdə. Heyvanın qarın boşluğu ilə döş boşluğu arasında nazik əzələlərdən ibarət bir pərdə vardır, bu, onun diafraqmasıdır. C. Cəbrayılbəyli. 2. Optik cihazlarda: daxil olan işıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözcük — is. 1. Kiçik göz. Qarışqanın gözcükləri. 2. İçəriyə və ya bayıra baxmaq üçün qapıda qoyulan xırdaca deşik; gözlük. Qapıda balaca bir gözcük də vardı ki, qapı döyüləndə bu gözcükdən baxıb, gələn adamın üzünü görmək mümkün olurdu. Ə. Ə.. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”